Projekt „Zielony zakątek”

Tym razem mieszkańcy Gajca upiększali swoją wioskę. – To taka jakby kontynuacja poprzedniego projektu, w którym zagospodarowywaliśmy tereny zielone i wykonywaliśmy nasadzenia krzewów przy głównej ulicy we wsi – opowiada Anna Borowska, która jest sołtysem wsi. Mieszkańcy wtedy chętnie włączyli się do działania na rzecz swojej wsi, czego efekty widać do dnia dzisiejszego. Niestety ze względu na brak pieniędzy nie udało im się zrealizować wszystkich planów związanych z upiększaniem. – Udało nam się jednak zaszczepić w wielu mieszkańcach chęć do działania. Poprzez projekt pokazaliśmy, że przy niewielkich środkach finansowych z zewnątrz można zrobić dużo w swoim otoczeniu – mówi sołtys.
W tym projekcie głównym celem jest poprawienie wizerunku miejscowości i zainspirowanie mieszkańców wsi Gajec do działania w swoim środowisku. Przy tym ta mała społeczność pożytecznie spędzi swój wolny czas i zbuduje dobre relacje sąsiedzkie między sobą. – Poprzez ten projekt chcemy stworzyć miejsce spotkań dla mieszkańców, które nazwiemy „zielonym zakątkiem” – zapewnia Anna Borowska. Mamy nadzieję, że dzięki temu projektowi mieszkańcy, szczególnie dzieci i młodzież w przyszłości będą dbać o dobro wspólne jakim jest nasza wieś.
Najwięcej grantów Gajec otrzymał z Fundacji na Rzecz Collegium Polonicum w ramach programu Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

Do tej pory zrealizowano:

  • Z PGR’u w Świat
  • GOAL – Gajecki Ośrodek Aktywności Lokalnej
  • Wystarczy kiwnąć palcem
  • Sprawa dla reportera
  • Zielona droga
  • Go!spodynie
  • Świetlica pędzlem malowana

Dofinansowano ze środków Programu działaj Lokalnie IX Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka Działaj Lokalnie w Słubicach.

Nowy projekt na wakacje

Miło mi poinformować, że na początku wakacji realizowany będzie nowy projekt skierowany do dzieci i młodzieży z Gajca.
W ramach projektu zostanie zorganizowane bardzo atrakcyjne szkolenie z zakresu bezpieczeństwa w czasie wakacji. Będzie ono sfinansowane z konkursu “Wolontariat to radość działania” organizowanego przez Fundację PZU. Gajeckie dzieci wyjadą na szkolenie dzięki zaangażowaniu obecnych i byłych pracowników PZU w Słubicach.