Miesięczne archiwum: Kwiecień 2006

W Y G R A L I Ś M Y ! ! !

Wzięliśmy udział w konkursie „Aktywna wiosna” organizowanym przez Fundację J&S PRO BONO POLONIAE i udało się!!! Otrzymaliśmy dotację!!! 😀
Tak mniej więcej będzie wyglądał plac za świetlicą, jeżeli uda się zrealizować nasz projekt.

Wkrótce umieścimy dokładniejszy opis projektu. Zaglądajcie na stronę!

Oto pełny komunikat fundacji:

Z OSTATNIEJ CHWILI

WYNIKI IV EDYCJI KONKURSU „AKTYWNA WIOSNA” (2006-04-18)
12 kwietnia 2006r. w siedzibie Fundacji odbyło się zebranie Komisji ds. IV edycji Konkursu Aktywna Wiosna. Na Konkurs przysłano 457 wniosków. Komisja nagrodziła dotacjami 25 projektów.

W skład Komisji wchodzili:

 • Katarzyna Kozłowska – przewodnicząca (Stowarzyszenie BORIS),
 • Arkadiusz Brzeziński (Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży),
 • Iwona Olkowicz (Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce),
 • Ryszard Romanowski (prezes Fundacji J&S PBP),
 • Katarzyna Lamża (koordynator projektu – Fundacja J&S PBP).

Na Konkurs przysłano 457 wniosków. Po wstępnej selekcji odrzucono wnioski, które nie spełniały wymogów formalnych (brak załączników, brak formularza, źle rozpisany budżet, itp.) i wykraczające poza ramy programowe określone w regulaminie konkursu.

Komisja ds. Konkursu przy ocenie wniosków kierowała się następującymi kryteriami:

 • stopień zaangażowania młodzieży w realizację inicjatywy,
 • znaczenia inicjatywy dla promowania aktywności młodzieży i rozwiązywania problemów środowiska lokalnego,
 • kreatywność w wykorzystaniu zasobów lokalnych przy realizacji projektu i stopień zaangażowania lokalnych partnerów w inicjatywę,
 • racjonalność budżetu i wnioskowanej kwoty w stosunku do planowanych działań i możliwości organizacji,
 • oryginalność pomysłu i metody rozwiązania,
 • ilość odbiorców projektu.

Komisja jednogłośnie potwierdziła wysoki poziom tegorocznego konkursu, zarówno jeżeli chodzi o ilość wniosków dobrze przygotowanych od strony formalnej, jak i ilość oryginalnych pomysłów na rzecz pobudzenia aktywności społeczności lokalnych.

Ze względu na dużą ilość interesujących aplikacji, Komisja postanowiła w niektórych przypadkach zweryfikować wnioskowane kwoty, a Zarząd Fundacji podjął decyzje o powiększeniu puli nagród do 160 641 zł.

Warunkiem otrzymania dotacji jest udział przedstawicieli grup nominowanych (2 osoby) w szkoleniu organizowanym przez Fundację J&S PRO BONO POLONIAE, w trakcie którego zostaną przekazane umowy darowizny.

Szkolenie odbędzie się w Warszawie, w dniach 12 – 14 maja i będzie miało na celu min.: poszerzenie wiedzy na temat animacji środowiska lokalnego, możliwości zdobywania funduszy i zarządzania finansami.
Szkolenie jest bezpłatne !!!

Dotacjami nagrodzono następujące projekty:

 • „Biuro Pomysłów”/Centrum Inicjatyw Społecznych, Gliwice; projekt:”Makgajwer”; kwota: 6.000 zł
 • „Cojestmiasto”/Bialskopodlaskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego, Biała Podlaska; projekt: „Zostaw swoje”; kwota: 5.100 zł
 • „Don’t Give Up”/Fundacja na Rzecz Collegium Polonicum, Gajec; projekt: „GOAL – Gajecki Ośrodek Aktywności Lokalnej”; kwota: 9.000 zł
 • Fundacja Rodowo, Sorkwity; projekt: „Sorkwity – Wake up!”; kwota: 8.000 zł
 • Gimnazjum Publiczne – „Młodzi Niezależni”, Lądek Zdrój; projekt: „Klub Trapera”; kwota: 4.000 zł
 • Grupa „Dziewcząt Anonimowych + On”/Fundacja „Przygoda z Edukacja”, Dobre; projekt: „Moje miejsce w Dobrem”; kwota: 7.000 zł
 • Grupa „Klub 4H”/Wałeckie Centrum Kultury, Wałcz; projekt: „Książka dla nas”; kwota: 3.400 zł
 • Grupa „Młody Frank”/Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kaliska, Kaliska; projekt: „Boisko sportowe miejscem integracji młodzieży”, kwota: 7.000 zł
 • Grupa Nieformalna „Dwie Wieże”/Miejski Ośrodek Animacji Kultury, Zabłudów; projekt: „Szachowanie po puszczy Błudowskiej”; kwota: 7.000 zł
 • Grupa Nieformalna „Okuliści”/Stowarzyszenie Teatralno Edukacyjne „Wybrzeżak”, Gdynia; projekt: „Autystyczne Czatowanie – projekt teatralno-edukacyjny dla dzieci z autyzmem”; kwota: 7.000 zł
 • Grupa „Unikat”/Gminny Ośrodek Kultury, Psary; projekt: „Centrum edukacji plastycznej UNIKAT”; kwota: 9.600 zł
 • Grupa „Zielony Raj”/Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko, Jaszkowa Górna; projekt: „Wyjść z marazmu!”; kwota: 8.000 zł
 • Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Tarnowskiej, Biadoliny; projekt: „Jesteśmy razem”; kwota: 5.610 zł
 • Klub 4H „Polesia-czar”/Stowarzyszenie na Rzecz aktywizaji mieszkańców Polesia Lubelskiego, Podedwórze; projekt: „Młodzi przedsiębiorcy w Krainie Rumianku”; kwota: 4.500 zł
 • Klub Wolontariusza/Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Lubiewo „Bory”, Lubiewo; projekt: „Młodzież kontra telewizja”; kwota: 6.000 zł
 • Międzyszkolny Klub Sportowy „Mechanik”/ZSZ nr 1i II LO, Włodawa; projekt: „Być jak Shawn White. Przystanek Halfpipe”; kwota: 8.000 zł
 • „Młodzi Aktywni”/Podkarpacki Związek Byłych Pracowników PGR, Piskorowice; projekt: „Promyk nadziei w szarej rzeczywistości”; kwota: 8.000 zł
 • Nieformalna Grupa Młodzieży/Urząd Miasta w Świebodzinie, Podlesie; projekt: „Bezpieczeństwo dla dzieci, atrakcyjność dla wsi”; kwota: 7.700 zł
 • Ośrodek Inicjatyw Twórczych „Piekarnia”, Kielce; projekt: „Galeria 30 Garaży”; kwota: 7.000 zł
 • „Remittance of Skill”/Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych Powiatu Drawskiego, Złocieniec; projekt: „Śladami kultury ulicznej-Złocieniecki Festiwal Hip-Hop”; kwota: 6.000 zł
 • Stowarzyszenie – Ludowy Zespół Sportowy „Gwiazda”, Płaszczyca; projekt: „Więcej sportu w małej wsi”; kwota: 3.231 zł
 • Stowarzyszenie „Młodzież Gminy Dobrcz”, Dobrcz; projekt: „Nasz Własny Pępek Świata”; kwota: 9.000 zł
 • Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”, Cieszyn; projekt: „Klub Młodzieżowy Graciarnia”; kwota: 6.000 zł
 • Stowarzyszenie SKP Olsztyn, Kieźliny; projekt: „Bike Park Kieźliny – 4x”; kwota: 7.000 zł
 • UKS „Leśnik”/Zespół Szkół Leśnych, Biłgoraj; projekt: „Syzyf”; kwota: 1.500 zł

Organizatorzy Konkursu Aktywna Wiosna serdecznie dziękują wszystkim grupom, które przysłały wnioski i zapraszają do współpracy w następnej, piątej już edycji, wiosną 2007.

Nowa dostawa książek

Zbiórka książek zainicjowana przez Gazetę Lubuską zaczyna wymykać się spod kontroli. We czwartek dostaliśmy od mieszkańców Skwierzyny jakąś zupełnie kosmiczną ilość książek. Jest ich ponad 300 (a może więcej). Już nie mamy gdzie ich trzymać. Nikt z nas nie przewidział, że akcja może osiągnąć takie rozmiary i że zabraknie nam miejsca na regale. Musimy szybko coś wymyślić, bo przecież książki nie mogą tak leżeć na stole…