Miesięczne archiwum: Lipiec 2006

Problem z powiadomieniami

Po zmianie modułu odpowiedzialnego za przesyłanie wiadomości pomiędzy użytkownikami Gajec.pl pojawiły się problemy z powiadomieniami o nowej wiadomości.Żeby ustawić powiadomienie trzeba wejść w "Prywatne Wiadomości", potem w "Opcje" i ustawić "Powiadom mnie na mój email, kiedy…" na Tak.

"Opcje" znajdują się u góry strony obok linków "Otrzymane, Wysłane, Archiwum".

Ankieta ewaluacyjna

Przed sobotnim zebraniem przeprowadziliśmy akcję wypełniania ankiet. Zestawienie, w którym spisałem wszystkie wypełnine ankiety (19 sztuk), można obejrzeć tutaj.

Oceny umieszczone w ankietach Źle, Tak sobie, Dobrze zamieniłem na wartości liczbowe – odpowiednio 1, 3 i 5 – dzięki czemu było możliwe obliczenie średniej z wystawionych „ocen”.

Na pytanie o ocenę świetlicy, opiekunki, sołtysa i rady, mieszkańcy odpowiedziali następująco:

Pytanie Średnia ocen

Myślę, że komentować powyższych wyników nie trzeba – wynika z nich wprost, że najbardziej jesteśmy zadowoleni z opiekunki świetlicy, a najmniej z sołtysa.

Komentarza wymaga natomiast kwestia szkoleń poruszona w ankiecie.

Wynika z ankiet jasno, że wszyscy chcą się uczyć używać komputerów, internetu, programów biurowych. Bardzo dobrze. Będziemy musieli pomyślec nad reaktywacją szkoleń, które przez ostatnie tygodnie umarły z braku chętnych.

Ciekawy jest też pomysł postawienia zbiorowych kontenerów na śmieci. Temat śmieci powinniśmy omówić szerzej na kolejnym spotkaniu, szczególnie, że w naszej gminie istnieje możliwość pozbywania się śmieci zupełnie za darmo. Niestety sposób ten wymaga „dyscypliny”, a o nią czasami trudno. Miłego studiowania zestawienia wyników i do zobaczania przy kolejnej ankiecie. 😉

I po zebraniu

Jak zwykle było gorąco. Zanim zaczęliśmy zebranie, przeprowadziliśmy ankietę ewaluacyjną wśród przybyłych mieszkańców. W poniedziałek wieczorem opublikujemy jej wyniki na stronie. W trakcie zebrania omawialiśmy głównie kwestie zaangażowania mieszkańców w prace związane z funkcjonowaniem świetlicy i realizacją projektów.Wyjaśnialiśmy problemy w kontaktach na linii „Sołtys – Rada Sołecka – Mieszkańcy”.
W trakcie spotkania ustaliliśmy że:

  • świetlica w okresie wakacji będzie otwarta dla najmłodszych dzieci od godziny 1000 do 1400 (w tym czasie będzie zapewniona obecność opiekunki),
  • po godzinie 2000 na świetlicy będą mogły przebywać wyłącznie osoby w wieku 15 lat i więcej,
  • klucz do świetlicy po godzinach oficjalnego otwarcia będzie w rękach „powierników klucza” – wstępnie zostali zaproponowali Daniel Marcilonisz i Marek Ustrycki,
  • o wydaniu 9000 zł, które utrzymaliśmy od Urzędu Miejskiego, zdecydujemy po rozstrzygnięciu konkursu „Nasza Świetlica 2”

Zebranie
Dziewczyny wypełniają ankiety

Zebranie
Zebranie

Budżet
Budżet Gajca (dla przypomnienia)