Miesięczne archiwum: Czerwiec 2007

Zebranie

Frekwencja na sobotnim zebraniu była wyjątkowo niska – a szkoda, bo było do omówienia wiele problemów Gajca. Najważniejszym wnioskiem z zebrania jest chyba ten, że obecny sposób informowania mieszkańców o zebraniach jest mało skuteczny, a większość mieszkańców wykazuje się wyjątkową biernością.

Mamy wszyscy nadzieję, że kolejne spotkania odbędą się w większym gronie.

Zebranie 23 czerwca 2007