Miesięczne archiwum: Grudzień 2010

Woda zdatna do picia

KOMUNIKAT NR 28/2010 OGŁOSZONY W DNIU 16.12.2010 r. O GODZ. 14.30 W SPRAWIE POPRAWY JAKOŚCI WODY

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach informuje, że zostało usunięte skażenie mikrobiologiczne wody z wodociągu publicznego, wiejskiego w Gajcu – otrzymano pozytywne wyniki mikrobiologicznego badania wody pobranej w dniu 30.11.2010r. i 07.12.2010r.

Jakość wody w badanym zakresie odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 ze zmianami).

Woda wodociągowa z wodociągu publicznego w Gajcu nadaje się do spożycia.Икони