Miesięczne archiwum: Lipiec 2012

Protokół z zebrania

Dnia 04.07.2012 r. o godz.17 odbyło się zebranie wiejskie w świetlicy w Gajcu.

Tematem zebrania było:

  • omówienie organizowanej w dniu 28.07.2012 r. zabawy letniej
  • organizacja biwaku pod świetlicą dla dzieci i młodzieży
  • przygotowanie świetlicy do remontu w związku z otrzymaną dotacją w wysokości 4200 zł z Fundacji PZU – tytuł projektu ” Świetlica pędzlem malowana „
  • zaplanowanie inwestycji z funduszu sołeckiego na rok 2013

Po podpisaniu listy obecności przez przybyłych mieszkańców sołtys Anna Borowska zabrała głos i przedstawiła plan zebrania zawarty w ww. punktach.

Przedyskutowano problemy dotyczące wsi, a także zaoferowano pomoc przy realizacji projektu „Świetlica pędzlem malowana”. Omówiono temat funduszu sołeckiego i przedstawiono pierwsze inwestycje na przyszły rok.

 

Oczyszczanie stawu

No i stało się… Od dawna mieszkańcy Gajca czekali na tę chwilę. Zaczęło się wielkie czyszczenie stawu i porządkowanie terenu wokół niego. Prace trwają już od trzech dni. Na wody stawu zjechała specjalna maszyna – amfibia melioracyjna Truxor DM 5000 – cudeńko! Potrafi wszystko. Jest również bardzo pracowita ekipa, która bardzo się stara doprowadzić to miejsce do porządku. Została już wycięta trzcina oraz krzewy samosiejki, aby umożliwić przejezdność dla koparki wokół stawu, tak aby dokładnie go wyczyścić a potem usypać wał. O dalszych postępach pracy wokół stawu będziemy informować na bieżąco