Wszystkie wpisy, których autorem jest Kasia Ustrycka

Program wsparcia dla świetlic środowiskowych.

Fundacja J&S Pro Bono Poloniae zaprasza Organizacje prowadzące świetlice środowiskowe dla dzieci i młodzieży do udziału w pilotażowym programie wsparcia pod nazwą AKADEMIE SNS.

Kryteria doboru świetlic środowiskowych:

 1. Świetlica musi by prowadzona przez Organizację Pozarządową
 2. Organizacja prowadząca świetlicę musi mieć tytuł prawny (akt własności, umowa najmu lub dzierżawy) do wyłącznego korzystania z pomieszczenia świetlicy na czas nie krótszy niż 3 lata.
 3. Organizacja posiada prawo do wykonywania remontów i zmian architektonicznych w obrębie świetlicy.
 4. W zajęciach świetlicy uczestniczy do 40 dzieci w wieku od 5 do 14 lat.
 5. Stan techniczny świetlicy jest zły lub bardzo zły oraz wszystkie pomieszczenia świetlicy (bez wyjątku) nadają się do generalnego remontu.
 6. Stan wyposażenia świetlicy jest zły lub bardzo zły i nie nadaje się do użytkowania.
 7. Świetlica na stałe zatrudnia osobę lub osoby opiekujące się dziećmi oraz świetlicą.
 8. Świetlica współpracuje z wolontariuszami oraz innymi organizacjami pozarządowymi.

Wymagane dokumenty:

 1. Statut Organizacji prowadzącej placówkę
 2. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok.
 3. Zaświadczenie o wpisie do rejestru podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej
 4. Akt notarialny własności lub umowa najmu lokalu.
 5. Odpis aktualny KRS
 6. Zdjęcia przedstawiające poszczególne pomieszczenia świetlicy wraz z opisem.
 7. Zdjęcia budynku i okolicy, w której się świetlica znajduje
 8. Opis dotychczasowej działalności świetlicy
 9. Plany architektoniczne budynku / pomieszczeń

Więcej szczegółów na stronie www.jsprobono.pl.

Kontakt:

FUNDACJA J&S PRO BONO POLONIAE
00-722 WARSZAWA
ul. Podchorążych 83 m.4
tel. (22) 840-83-42, (22) 840-83-40
fax (22) 851-60-93
m.dobkowska@jsprobono.pl

Szkolenie „Projekt szyty na miarę…”

Regionalny Osrodek EFS w Gorzowie Wlkp. serdecznie zaprasza na szkolenie dotyczące nowych możliwości finansowania projektów EFS w latach 2007-2013. Szkolenie odbędzie się w Centrum Badań Euroregionalnych PWSZ w Gorzowie Wlkp., ul. Kazimierza Wielkiego 13. Szkolenie poprowadzi trener ROEFS Pani Justyna Osuch. Rekrutacja na szkolenie prowadzona będzie do dnia 16.11 br.Z usług Regionalnych Ośrodków EFS mogą korzystać:

 • instytucje rynku pracy (publiczne służby zatrudnienia, Ochotnicze Hufce Pracy, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego i partnerstwa lokalnego, czyli związki zawodowe, pracodawcy, organizacje pozarządowe współpracujące z publicznymi służbami zatrudnienia)
 • Organizacje przedsiębiorców i przedsiębiorcy,
 • Organizacje pozarządowe działające w obszarach wspieranych przez EFS
 • szkoły (w tym szkoły wyższe)
 • jednostki naukowe
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne działające w obszarach wspieranych przez EFS (Ośrodki Polityki Społecznej, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Domy Pomocy Społecznej, Domy Dziecka)
 • ośrodki doradztwa rolniczego
 • osoby indywidualne, które są zainteresowane udziałem w projektach dofinansowanych z EFS, wyłącznie w zakresie uzyskania informacji na temat projektów realizowanych w danym regionie.

Szczegółowy program szkolenia znajduje się na stronie www.gorzowwielkopolski.roefs.pl

Wyróżnij animatorów w swojej miejscowości.

Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL już po raz drugi organizuje konkurs, którego głównym celem jest wyróżnienie animatorów i animatorek społecznych – osób, które zarówno swoja postawą, jak i pracą w swoim środowisku przyczyniają się do rozwoju społeczności lokalnej.

Wiemy, że w Waszych środowiskach jest wielu ludzi, którzy ożywiają społeczności, są swojego rodzaju „iskrą społeczną”, dzięki której możliwa jest zmiana. W związku z tym zapraszamy Wszystkich Was, którzy zauważacie takich animatorów i animatorki w swoim środowisku oraz chcecie docenić ich pracę do wzięcia udziału w Konkursie dla Animatorów im. Heleny Radlińskiej.

W 2006 roku odbył się pierwszy ogólnopolski Konkurs dla Animatorów Społecznych – animatorzy i animatorki współpracujący ze Stowarzyszeniem CAL postanowili, że jego patronką zostanie Helena Radlińska (ukłon w stronę tradycji), że nie będą utworzone specjalne kategorie oraz nie będą stosowane sztywne kryteria.

Pierwszy konkurs miał być rozpoznaniem „środowiska” i sposobu promocji mało jeszcze znanej roli animatora społecznego. Informacja o konkursie dystrybuowana była poprzez portal ngo.pl i poprzez sieci organizacji koalicjantów Aktywnych Społeczności. Na konkurs wpłynęło 45 zgłoszeń, z czego do finału zakwalifikowano 12. Wyróżnienia przyznała Kapituła Konkursu tworzona przez reprezentantów środowiska akademickiego zajmującego się problematyką animacji. W skład Kapituły weszli: prof. Wiesław Theiss, UW, przewodniczący, prof. Witold Chmielewski, UMK Toruń, prof. Maria Mendel, UG, dr Bohdan Skrzypczak, Stowarzyszenie CAL, sekretarz.

Wyróżnienia w ubiegłym roku odebrało 6 osób (które włączone są do Kapituły Konkursu):

Teresa Bebak – Oświęcim, Lokalne Grupy Obywatelskie
Działa na rzecz osób bezrobotnych i dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, a jednocześnie jest jedną z naszych najaktywniejszych liderek zajmujących się przejrzystością życia publicznego. Osiągnęła sukces, ponieważ umie zgromadzić wokół siebie ludzi i zarazić ich chęcią działania! Pozyskuje koalicjantów w lokalnym środowisku, oraz innych mieszkańców Oświęcimia do aktywnego działania.

Norbert Krzykawski – Witowie, Stowarzyszenie Pomocy „Szansa”
Zaczynał jako pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Potrzeba niezależności sprawiła, że znalazł się w Stowarzyszeniu, którego pierwszą misją jest aktywizacja osób niepełnosprawnych.

Barbara Bąbska – Radom, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Od 20 lat jest pracownicą socjalną oraz kierowniczką Zespołu Strategii i Doradztwa Metodycznego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomiu. Od 6 lat wdraża projekt CAL w Radomiu, tworząc całościową politykę edukacyjno-wsparciową dla pracowników socjalnych skierowaną na aktywizację ludzi i społeczności lokalnych do samopomocy.

Anna Zielińska – Grajewo, Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
Założycielka i prezeska Stowarzyszenia. Animatorka wielu działań w środowisku lokalnym. Jednym z jej ostatnich sukcesów jest zainicjowanie pierwszego w województwie Centrum Integracji Społecznej.

Katarzyna Lisińska – Warszawa, Centrum Wolontariatu
Wolontariuszka i animatorka w programach prowadzonych przez Centrum Wolontariatu. Kinga Chrzanowska z Centrum Wolontariatu pisała o niej w zgłoszeniu: „Z dużą łatwością potrafi samodzielnie kreować nowe projekty i w szybkim czasie przekonuje do nich następne osoby – zachęca nowych wolontariuszy do udziału w akcjach społecznych, opiekuje się nimi, prowadzi dla nich szkolenia.”

Benona Skrzypek – Gogolewko, Fundacja „Kaszubskie Słoneczniki”
Prezeska Fundacji i dyrektorka Szkoły Podstawowej w Nożynie. W Gogolewku w gminie Dębnica Kaszubska jej organizacja tworzy słonecznikową wieś, wytycza ścieżki rowerowe, organizuje szkolenia i spotkania. Jest jednym z czternastu tutorów Programu Liderzy PAFW, czyli osobą wspierającą i mającą pod sobą grupę liderów.

Zeszłoroczne doświadczenia pokazały, iż warto jest promować zarówno ludzi, którzy tak wiele robią w środowisku lokalnym, jak i nowy model pracy w społeczności oraz ze społecznością lokalną.

Wszystkich zainteresowanych konkursem prosimy o kontakt z:
Staśką Retmaniak
Stowarzyszenie CAL
staska@cal.ngo.pl
tel. (022) 828 77 12

Więcej informacji oraz regulamin konkursu na stronie www.ngo.pl

Konkursy dla każdego

Fundacja Wspomagania Wsi zaprasza uczniów gimnazjów znajdujących się w miejscowościach do 20 000 mieszkańców do udziału w konkursie internetowym. Do konkursu zapraszeni są także uczniowie w wieku do lat 16 ze szkół polskich we wszystkich krajach świata- więcej: http://www.know-poland.org

Konkurs fotograficzny „Żywność największym darem Ziemi”- do 10 października 2007r. http://www.olsztyn.bankizywnosci.pl

Konkurs fotograficzny „Bezcenne chwile z tatą”- do 20 października 2007r. www.fototata.pl

Konkurs na Społecznika Roku 2007 w woj.lubuskim- do 30 października 2007r. www.wojewodalubuski.pl.

Konkurs „Szkolny internetowy przekaz recyklingowy”- do 31 października 2007r. www.recal.pl

Ogólnopolski konkurs fotograficzny dla ucznów szkół ponadgimnazjalnych: „Odnawialne źródła energii w moim otoczeniu”- do 15 listopada 2007 r. www.biomasa.org.

Plebiscyt „Firma przyjazna mamie”-czytelniczki oraz internautki mogą zgłaszać kandydatury pracodawców, którzy dbają o pracujące młode mamy i wprowadzają udogodnienia pozwalające im bezstresowo łączyć macierzyństwo z pracą zawodową- do 15 listopada 2007r. www.firmaprzyjaznamamie.pl.

Konkurs plastyczny pod tytułem „Być jak Zawisza Czarny” –do 20 listopada 2007r. http://ostroda.zhp.pl

Dotacje dla nieformalnych grup w ramach programu „Make a Connection – przyłącz się”

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży oraz firma Nokia ogłaszają rozpoczęcie VII edycji Programu „Make a Connection – Przyłącz się”.

Skierowany jest on do młodzieży w wieku 16 – 22 lat z terenu całej Polski. Program wspiera młodzieżowe projekty lokalne, umożliwiając młodym ludziom aktywne włączenie się w życie społeczne oraz wszechstronny rozwój osobisty. Grupy młodzieżowe, których pomysły zostaną zaakceptowane, mogą otrzymać dotacje w wysokości od 2.000 do 4.500 zł na realizację zaproponowanych przez siebie projektów na rzecz lokalnej społeczności. Projekty można nadsyłać do 22 października 2007.

Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie projektu wraz z budżetem, przygotowanych według wzoru dostępnego na stronie internetowej www.makeaconnection.pl.

Do wzięcia udziału w konkursie zapraszamy grupy młodzieżowe (grupy nieformalne, samorządy szkolne, lokalne stowarzyszenia utworzone i kierowane przez młodzież itp.).

Nadsyłane projekty powinny spełniać następujące warunki:

 • Grupa powinna składać się z co najmniej 8 osób w wieku od 16 do 22 lat.
 • Odbiorcami planowanych działań powinny być lokalne społeczności i ich członkowie, czyli mieszkańcy miejscowości, rówieśnicy, dzieci, sąsiedzi, etc.
 • Proponowane działania powinny być samodzielnie zaplanowane i realizowane przez grupę, a nie kierowane przez dorosłych.
 • Grupa może ubiegać się o dotację w wysokości od 2 000 do 4 500 złotych.
 • Proponowane działania powinny rozpoczynać się nie wcześniej niż 1 lutego 2008, a kończyć nie później niż 31 sierpnia 2008 roku.

Termin nadsyłania projektów upływa 22 października 2007 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej programu Make a Connection: www.makeaconnection.pl lub kontaktując się z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży: tel. (0 22) 826 10 16, e-mail: b.sulek@pcyf.org.pl.