Archiwum kategorii: Nauka

Szkolenie „Projekt szyty na miarę…”

Regionalny Osrodek EFS w Gorzowie Wlkp. serdecznie zaprasza na szkolenie dotyczące nowych możliwości finansowania projektów EFS w latach 2007-2013. Szkolenie odbędzie się w Centrum Badań Euroregionalnych PWSZ w Gorzowie Wlkp., ul. Kazimierza Wielkiego 13. Szkolenie poprowadzi trener ROEFS Pani Justyna Osuch. Rekrutacja na szkolenie prowadzona będzie do dnia 16.11 br.Z usług Regionalnych Ośrodków EFS mogą korzystać:

 • instytucje rynku pracy (publiczne służby zatrudnienia, Ochotnicze Hufce Pracy, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego i partnerstwa lokalnego, czyli związki zawodowe, pracodawcy, organizacje pozarządowe współpracujące z publicznymi służbami zatrudnienia)
 • Organizacje przedsiębiorców i przedsiębiorcy,
 • Organizacje pozarządowe działające w obszarach wspieranych przez EFS
 • szkoły (w tym szkoły wyższe)
 • jednostki naukowe
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne działające w obszarach wspieranych przez EFS (Ośrodki Polityki Społecznej, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Domy Pomocy Społecznej, Domy Dziecka)
 • ośrodki doradztwa rolniczego
 • osoby indywidualne, które są zainteresowane udziałem w projektach dofinansowanych z EFS, wyłącznie w zakresie uzyskania informacji na temat projektów realizowanych w danym regionie.

Szczegółowy program szkolenia znajduje się na stronie www.gorzowwielkopolski.roefs.pl

Darmowe kursy językowe

Trochę późno, bo rekrutacja rozpoczęła się 28 lipca (będzie trwała do końca sierpnia), ale informujemy, że mieszkańcy województwa lubuskiego zatrudnieni na umowę o pracę mogą bezpłatnie uczyć się języka angielskiego lub niemieckiego.

Zapraszamy do udziału w projekcie „Języki europejskie – nowe możliwości”, realizowanym w ramach działania 2.1 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Rekrutacja rozpoczyna się 28 VII 2006 r. o godz. 8.00

Mieszkańcy województwa lubuskiego zatrudnieni na umowę o pracę mogą w ramach projektu bezpłatnie uczyć się języka angielskiego lub niemieckiego, a po zakończeniu przystąpić do egzaminu na certyfikat TELC. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminnem uczestnictwa w projekcie i złożenie swojego zgłoszenia przez stronę internetową.     

Informacje o projekcie „Języki europejskie – nowe możliwości” Z/2.08/II/2.1/12/06

 1. Projekt jest skierowany do dorosłych mieszkańców województwa lubuskiego zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, chcących z własnej inicjatywy podnosić kwalifikacje poza godzinami pracy.
 2. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego i z budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
 3. Uczestnictwo w projekcie jest całkowicie bezpłatne – zapewnia beneficjentowi ostatecznemu szkolenie, podręczniki, pakiet egzaminacyjny TELC.
 4. Na terenie całego województwa lubuskiego, w miejscowościach gdzie zgłosi się odpowiednia liczba zainteresowanych, powstanie 50 13-osobowych grup uczących się języka angielskiego lub niemieckiego.
 5. W zakresie każdego języka oferujemy 4 poziomy zaawansowania – od podstawowego (A1) do średnio zaawansowanego wyższego (B2).
 6. Szkolenia będą prowadzone od września/października 2006 do lipca 2007, zakończą się egzaminem na certyfikat TELC.
 7. Każda grupa odbędzie 140 godzin zajęć, w dni robocze poza godzinami pracy, w systemie 2 razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne (90 min.).

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się na stronie internetowej www.okcentrum.com.pl.