Archiwum kategorii: Świetlica pędzlem malowana

Protokół z zebrania

Dnia 04.07.2012 r. o godz.17 odbyło się zebranie wiejskie w świetlicy w Gajcu.

Tematem zebrania było:

  • omówienie organizowanej w dniu 28.07.2012 r. zabawy letniej
  • organizacja biwaku pod świetlicą dla dzieci i młodzieży
  • przygotowanie świetlicy do remontu w związku z otrzymaną dotacją w wysokości 4200 zł z Fundacji PZU – tytuł projektu ” Świetlica pędzlem malowana „
  • zaplanowanie inwestycji z funduszu sołeckiego na rok 2013

Po podpisaniu listy obecności przez przybyłych mieszkańców sołtys Anna Borowska zabrała głos i przedstawiła plan zebrania zawarty w ww. punktach.

Przedyskutowano problemy dotyczące wsi, a także zaoferowano pomoc przy realizacji projektu „Świetlica pędzlem malowana”. Omówiono temat funduszu sołeckiego i przedstawiono pierwsze inwestycje na przyszły rok.