Szkolenie „Projekt szyty na miarę…”

Regionalny Osrodek EFS w Gorzowie Wlkp. serdecznie zaprasza na szkolenie dotyczące nowych możliwości finansowania projektów EFS w latach 2007-2013. Szkolenie odbędzie się w Centrum Badań Euroregionalnych PWSZ w Gorzowie Wlkp., ul. Kazimierza Wielkiego 13. Szkolenie poprowadzi trener ROEFS Pani Justyna Osuch. Rekrutacja na szkolenie prowadzona będzie do dnia 16.11 br.Z usług Regionalnych Ośrodków EFS mogą korzystać:

  • instytucje rynku pracy (publiczne służby zatrudnienia, Ochotnicze Hufce Pracy, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego i partnerstwa lokalnego, czyli związki zawodowe, pracodawcy, organizacje pozarządowe współpracujące z publicznymi służbami zatrudnienia)
  • Organizacje przedsiębiorców i przedsiębiorcy,
  • Organizacje pozarządowe działające w obszarach wspieranych przez EFS
  • szkoły (w tym szkoły wyższe)
  • jednostki naukowe
  • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne działające w obszarach wspieranych przez EFS (Ośrodki Polityki Społecznej, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Domy Pomocy Społecznej, Domy Dziecka)
  • ośrodki doradztwa rolniczego
  • osoby indywidualne, które są zainteresowane udziałem w projektach dofinansowanych z EFS, wyłącznie w zakresie uzyskania informacji na temat projektów realizowanych w danym regionie.

Szczegółowy program szkolenia znajduje się na stronie www.gorzowwielkopolski.roefs.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.