Program wsparcia dla świetlic środowiskowych.

Fundacja J&S Pro Bono Poloniae zaprasza Organizacje prowadzące świetlice środowiskowe dla dzieci i młodzieży do udziału w pilotażowym programie wsparcia pod nazwą AKADEMIE SNS.

Kryteria doboru świetlic środowiskowych:

 1. Świetlica musi by prowadzona przez Organizację Pozarządową
 2. Organizacja prowadząca świetlicę musi mieć tytuł prawny (akt własności, umowa najmu lub dzierżawy) do wyłącznego korzystania z pomieszczenia świetlicy na czas nie krótszy niż 3 lata.
 3. Organizacja posiada prawo do wykonywania remontów i zmian architektonicznych w obrębie świetlicy.
 4. W zajęciach świetlicy uczestniczy do 40 dzieci w wieku od 5 do 14 lat.
 5. Stan techniczny świetlicy jest zły lub bardzo zły oraz wszystkie pomieszczenia świetlicy (bez wyjątku) nadają się do generalnego remontu.
 6. Stan wyposażenia świetlicy jest zły lub bardzo zły i nie nadaje się do użytkowania.
 7. Świetlica na stałe zatrudnia osobę lub osoby opiekujące się dziećmi oraz świetlicą.
 8. Świetlica współpracuje z wolontariuszami oraz innymi organizacjami pozarządowymi.

Wymagane dokumenty:

 1. Statut Organizacji prowadzącej placówkę
 2. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok.
 3. Zaświadczenie o wpisie do rejestru podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej
 4. Akt notarialny własności lub umowa najmu lokalu.
 5. Odpis aktualny KRS
 6. Zdjęcia przedstawiające poszczególne pomieszczenia świetlicy wraz z opisem.
 7. Zdjęcia budynku i okolicy, w której się świetlica znajduje
 8. Opis dotychczasowej działalności świetlicy
 9. Plany architektoniczne budynku / pomieszczeń

Więcej szczegółów na stronie www.jsprobono.pl.

Kontakt:

FUNDACJA J&S PRO BONO POLONIAE
00-722 WARSZAWA
ul. Podchorążych 83 m.4
tel. (22) 840-83-42, (22) 840-83-40
fax (22) 851-60-93
m.dobkowska@jsprobono.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.