Streszczenie projektu

Obserwując otaczającą nas rzeczywistość zauważyliśmy potrzebę stworzenia miejsca, w którym dzieci, potrzebujące tego najbardziej, mogłyby spędzać czas po zajęciach lekcyjnych. Naszym celem jest zapewnienie im takich samych możliwości rozwoju, jakimi dysponują ich rówieśnicy z miast.Uważamy, że nasza świetlica mogłaby wnieść w ich życie coś nowego, pobudzić do kreatywnego działania na rzecz społeczności lokalnej i sprawić, by pomimo trudnej sytuacji życiowej, mogły się rozwijać. Wierzymy, że jesteśmy w stanie nauczyć te dzieci umiejętności odczuwania wyższych potrzeb, np. kulturalnych, że możemy wzbudzić w nich wrażliwość emocjonalną poprzez własne działania i współdziałanie z innymi.

Głównym celem projektu jest więc zapewnienie dzieciom wiejskim dostępu do innych zajęć niż tylko zajęcia szkolne.

Cel ten będzie po części osiągnięty poprzez stworzenie miejsca spotkań wszystkich mieszkańców. Świetlica będzie głównym ośrodkiem życia kulturalnego wiejskiej społeczności. Będzie ona pełniła funkcje kulturotwórczą, wychowawczą, ale przede wszystkim opiekuńczą i pomocniczą w odniesieniu do młodszych dzieci.

Projekt będzie obejmował remont świetlicy wiejskiej, wyposażenie obiektu, niezbędne prace wykończeniowe oraz organizację szkoleń komputerowych i dodatkowych zajęć pozalekcyjnych.

Na wyposażenie świetlicy zostały zakupione już stoliki, krzesła. Jednak to jest tylko podstawa do właściwej działalności. Niezbędne są komputery oraz dostęp do różnego rodzaju encyklopedii, słowników, gdyż nie każdego mieszkańca stać na zakup tego typu publikacji.

Kompleksowa pomoc dla mieszkańców poprzez umożliwienie im dostępu do komputerów, przeszkolenie ich z podstawowej wiedzy informatycznej, pomoc w odrabianiu lekcji oraz dostęp do zasobów bibliotecznych, w znaczny sposób zniwelowałby różnice między rozwiniętym miastem a wsią.

Świetlica będzie otwarta kilka godzin dziennie po lekcjach szkolnych. W przygotowane świetlicy zaangażowani zostaną wszyscy mieszkańcy.

Przewidywanymi efektami projektu i podjętych działań będą lepsze wyniki w nauce, umiejętność korzystania z Internetu, posługiwania się komputerem, nabycie umiejętności gospodarowania wolnym czasem oraz większa integracja mieszkańców.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.