Archiwa tagu: zebranie

Protokół z zebrania

Dnia 04.07.2012 r. o godz.17 odbyło się zebranie wiejskie w świetlicy w Gajcu.

Tematem zebrania było:

  • omówienie organizowanej w dniu 28.07.2012 r. zabawy letniej
  • organizacja biwaku pod świetlicą dla dzieci i młodzieży
  • przygotowanie świetlicy do remontu w związku z otrzymaną dotacją w wysokości 4200 zł z Fundacji PZU – tytuł projektu ” Świetlica pędzlem malowana „
  • zaplanowanie inwestycji z funduszu sołeckiego na rok 2013

Po podpisaniu listy obecności przez przybyłych mieszkańców sołtys Anna Borowska zabrała głos i przedstawiła plan zebrania zawarty w ww. punktach.

Przedyskutowano problemy dotyczące wsi, a także zaoferowano pomoc przy realizacji projektu „Świetlica pędzlem malowana”. Omówiono temat funduszu sołeckiego i przedstawiono pierwsze inwestycje na przyszły rok.

 

Nowa-stara sołtyska

икони6-go maja mieszkańcy Gajca wybierali sołtysa. Wobec braku kontrkandydatów, Ania Borowska została sołtysem Gajca na kolejną kadencję. Gratulujemy serdecznie!

Chciałbym przy tej okazji przypomnieć wybory sprzed 4 lat – wtedy emocje i nadzieje związane z wyborem sołtysa były wyjątkowo duże. Ania nie zawiodła mieszkańców, a najlepszą oceną jej kadencji było piątkowe głosowanie. Z 65 osób, które wzięły udział w wyborach 63 oddały głos na Anię, jedna osoba nie oddała głosu i był jeden głos nieważny. Za cztery lata życzymy naszej Sołtysce podobnego wyniku.

Bez zmian pozostała również rada sołecka – Beata Pociecha, Andrzej Górski i Marek Zwierzyński będą w niej zasiadać przez kolejne 4 lata. Gratulujemy.

 

 

Zebranie

12 kwietnia 2008 r. w świetlicy odbyło się zebranie dla mieszkańców Gajca. W spotkaniu uczestniczyło 25 osób.

Zebranie dotyczyło wszystkich problemów z jakimi boryka się nasza wieś. Podczas spotkania mieszkańcy wykazali się chęcią pomocy w remoncie świetlicy i porządkowaniu cmentarza, za co serdecznie dziękuję i na pewno z tej pomocy skorzystam. Mieszkańcy dowiedzieli się o planowanych inwestycjach i imprezach jakie będą organizowane w 2008 r. Z w/w zebrania został sporządzony protokół.

Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy znaleźli czas, aby porozmawiać i pomóc rozwiązać problemy, które dotyczą nas samych.

Apeluję to tych, którzy niechętnie uczestniczą w życiu wsi, aby zdecydowali się brać udział w takich spotkaniach. Pewnie każdy z nas chciałby coś wokół siebie zmienić i każdemu coś przeszkadza.
Wystarczy o tym porozmawiać.

To od nas zależy czy coś zmienimy w naszej wiosce.